PROFIL TKIT AR-RAYYAN

TKIT Ar-Rayyan Surabaya adalah Taman Kanak-Kanak yang pengelolaanya mengacu pada pendidikan Islam.

TKIT Ar-Rayyan berdiri sejak tahun 2010.